Θρησκευτικὰ/Religious

σφραγίδα

6.35 cm (μήκος) x 6.35 cm (πλάτος) x 3.175 cm (ύψος)
σφραγίδα για πρόσφορο που χρησιμοποιείται στη θεία λειτουργία στην ορθόδοξη εκκλησία του 1889 με όνομα ιδιοκτήτη

bread stamp

2.5 in (length) x 2.5 in (width) x 1.25 in (height)
Seal used for holy bread in the divine service of the Greek Orthodox Church. This bread stamp is from 1889. The owner’s name is carved on the side.

σφραγίδα

6.985 cm (μήκος) x 6.985 cm (πλάτος) x 3.175 cm (ύψος)
σφραγίδα για πρόσφορο τετραετή για πρόσφορο τα σχέδια έχουν συμβολικό χαρακτήρα πάνω από 70 χρόνων

bread stamp

2.75 in (length) x 2.75 in (width) x 1.25 in (height)
Seal with symbolic characters used for holy bread in the divine service of the Greek Orthodox Church. It is over 70 years old.

σφραγίδα

Diameter: 10.16 cm ΎψοςDiameter: 5.08 cm
σφραγίδα για πρόσφορο στρογγυλή από την πίσω πλευρά έχει τα τα αρχικά ΙΣΧΡ ΝΙΚΑ πανω 80 χρονων

bread stamp

Diameter: 4 in Height: 2 in
Seal used for holy bread in the divine service of the Greek Orthodox Church. The ancient Greek letters ISXP NIKA are engraved on the rounded back. It approximately over 80 years old.

θυμιατό

9.525 cm (πλάτος) x 20.32 cm (ύψος)
μικρό αντίκειμενο για θυμιατισμα  στο σπίτι για λόγους θρησκευτιμους. 30 ετών.

incense burner

3.75 in (width) x 8 in (height)
Small container for incense when used at home for religious reasons. 30 years old.

κουρτίνα για εκκλησία

208.28 cm (μήκος) x 116.84 cm (πλάτος)
κουρτίνα για εκκλησία για την ωραία πύλη με κεντητό διάκοσμο το άγιο ποτηριο ,ιδιαίτερης έμπνευσης 30 χρόνων.

church curtain

82 in (length) x 46 in (width)
Church curtain with embroidered chalice. 30 years old.

διακοσμητικό για προσκυνηταρι εκκλησίας

86.36 cm (μήκος) x 13.97 cm (πλάτος)
διακοσμητικό για προσκυνηταρι εκκλησίας με δαντελα με σχέδιο μικρών σταυρών 30 χρόνων

icon cover cloth

34 in (length) x 5.5 in (width)
Ornamental cloth with a lace design of small crosses to be used in church to decorate icons. 30 years old.