Ευιεργαὶες/Partners

Christine Condaris, Συντονιστής Έργου

Η Christine Condaris είναι Καθηγητής Μουσικής και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Καλών Τεχνών και Τεχνών στο Massachusetts College of Liberal Arts στο North Adams της Μασαχουσέτης στις Η.Π.Α. Έχει μεγάλη εμπειρία στην καριέρα της ως εκπαιδευτής και διαχειριστής 4+ ετών. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη συνύπαρξη της Northern Berkshire Creative Arts, ενός μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού και του North Adams New Music Consort, ένα σύνολο αφιερωμένο στα έργα απροσδιόριστου οργάνου. Ο καθηγητής Condaris έχει διατελέσει συντάκτης για μια έκδοση για την τέχνη και την ιατρική του International Journal of User Driven Healthcare και έχει αναθεωρηθεί για το MultiCultural Journal and Notes, το τριμηνιαίο περιοδικό της Ένωσης Βιβλιοθήκης Μουσικής. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Hebei στην Κίνα, στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Μουσική Εκπαίδευση στην Πράγα, και πιο πρόσφατα στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Αθήνα. Ο καθηγητής Condaris έχει Ph.D. και Β.Α. cum laude από το Πανεπιστήμιο Wesleyan CT στην Εθνομουσικολογία και από το Πανεπιστήμιο της Μουσιολογίας της Νέας Υόρκης.

Christine Condaris, Project Coordinator

Christine Condaris is Professor of Music and former Chair of the Department of Fine & Performing Arts at the Massachusetts College of Liberal Arts in North Adams, Massachusetts, USA.  She has had a wide range of experience in her 4+ decades career as educator and administrator.  Highlights include co-founding the Northern Berkshire Creative Arts, a not for profit education organization and the North Adams New Music Consort, an ensemble dedicated to the works of indeterminate instrumentation. Professor Condaris has served as guest editor for an arts and medicine edition of the International Journal of User Driven Healthcare, and reviewed for MultiCultural Journal and Notes, the Quarterly Journal of the Music Library Association.  She has lectured at Hebei University in China, the International Society for Music Education Conference in Prague, and most recently, at the Institute for Education and Research in Athens, Greece. Professor Condaris has a Ph.D. and B.A. cum laude from Wesleyan University CT in Ethnomusicology and an MA from New York University in Musicology.

Πέτρος Τσαρούχας, συλλέκτης τεχνητών

Ο Πέτρος Τσαρούχας είναι ο αυτο-διορισμένος πολιτιστικός διαχειριστής της Δάφνης. Ο κ. Τσαρούχας γεννήθηκε στη Σπάρτη και μεγάλωσε στην Δάφνη, που είναι ο τόπος προέλευσης των γονέων του. Η αγάπη του για τη Δάφνη τον οδήγησε να συγκεντρώσει παλιά αντικείμενα από την καθημερινή ζωή των κατοίκων του χωριού. Στόχος του είναι η προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Πέτρος Τσαρούχας έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 300 έργα τέχνης από τα προηγούμενα διακόσια χρόνια σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αγίας Τριάδος Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο κ. Τσαρούχας είναι απόφοιτος της ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ το 2006, της Στρατιωτικής Ακαδημίας Ιωαννίνων, όπου σπούδασε γεωργία.

Petros Tsarouhas, Artifact Collector

Petros Tsarouhas is the self-appointed cultural steward of Dafni. Mr. Tsarouhas was born in Sparta and grew up in Dafni, which is the place of origin of his parents. His love for Dafni has led him to collect old objects from the daily life of the village residents. His aim is the promotion of the local cultural heritage. Petros Tsarouhas has collected over 300 artifacts from the past two hundred years in collaboration with the Cultural Association of Saint George Greek Orthodox Church. Mr. Tsarouhas is a 2006 graduate of  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, the Military Academy of Ioannina, where he studied agriculture.

Petrea Mannello, Βοηθός Έργου

Η Petrea Mannello είναι προπτυχιακός φοιτητής στο Trinity College, Hartford CT όπου είναι διπλός διευθυντής της Ανθρωπολογίας και των Κλασικών Σπουδών. Στο Trinity, έχει εργαστεί ως βοηθός διδασκαλίας για τα μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ερευνητής για το Εργαστήριο τροφίμων Hartford CT Action Lab. Η Petrea Mannello είναι επίσης ο ιδρυτής του Like a Mad Hatter, μιας χειροποίητης εταιρείας αργαλειού με πλεκτό καπέλο, που δωρίζει τα καπέλα δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2019, η Petrea υπηρέτησε ως υπάλληλος του Διευθυντή Κοινοτικής Ανάπτυξης για τον Δήμο Pittsfield MA.

Petrea Mannello, Project Assistant

Petrea Mannello is an undergraduate at Trinity College, Hartford CT where she is a double major in Anthropology and Classics. At Trinity, she has served as Teaching Assistant for Ancient Greek language courses and Researcher for the Hartford CT Action Lab Food Project. Petrea Mannello is also the founder of Like a Mad Hatter, a handmade loom knit hat company, that donates hats free of charge. During the summer of 2019, Petrea served as an intern to the Director of Community Development for the City of Pittsfield MA.

Μασαχουσέτη Κολλέγιο Φιλελευθέρων Τεχνών, North Adams MA

Το κολλέγιο των Φιλελευθέρων Τεχνών της Μασαχουσέτης (MCLA) είναι ένα δημόσιο, οικιστικό, φιλελεύθερο κολέγιο τέχνης που βρίσκεται στο Berkshires της Μασαχουσέτης. Είναι μέρος του συστήματος κρατικού πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Η MCLA παρέχει συμβουλευτική συνδρομή στο μέλος της σχολής και στον συντονιστή έργων Christine Condaris. Η MCLA φιλοξενεί επίσης την ιστοσελίδα του έργου και παρέχει δωρεάν πρόσβαση στους χρήστες.

Massachusetts College of Liberal Arts, North Adams MA

The Massachusetts College of Liberal Arts (MCLA) is a public, residential, liberal arts college located in the Berkshires of Massachusetts. It is a part of the Massachusetts State University system.  MCLA is providing sabbatical assistance to faculty member and project coordinator Christine Condaris. MCLA is also hosting the project website and providing free access to users.

Πολιτιστικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συμβουλίου του Βόρειου Berkshire / Μασαχουσέτη

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται εν μέρει από επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συμβουλίου του Βόρειου Berkshire, μιας τοπικής υπηρεσίας που υποστηρίζεται από το Πολιτιστικό Συμβούλιο της Μασαχουσέτης, μια κρατική υπηρεσία.

Cultural Council of Northern Berkshire/Massachusetts Cultural Council

This program is supported in part by a grant from the Cultural Council of Northern Berkshire, a local agency which is supported by the Massachusetts Cultural Council, a state agency.

Πρόγραμμα Μνημόσυνο Henriquez / Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των νέων

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται επίσης από επιχορήγηση από το Ταμείο Μνημείων Henriquez και το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης των Νέων του Κοινοτικού Ιδρύματος Taconic Berkshire.

Henriquez Memorial Fund/Youth Awareness Program

This project is also supported by a grant from the Henriquez Memorial Fund and Youth Awareness Program of the Berkshire Taconic Community Foundation.