Σχετικά με εμάς/About

Το χωριό Δαφνί βρίσκεται 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σπάρτης. Ανήκει στο νομό Λακωνίας της Πελοποννησιακής χερσονήσου, κοντά στην οροσειρά του Ταΰγετου και τον ποταμό Ευρώτα. Η απογραφή του 2011 κατέγραψε 865 κατοίκους. Το Δαφνί κατοικήθηκε το 1600, μετά τη κατάρρευση του κοντινού χωριού Λυκοβουνό. Σήμερα το Δαφνί έχει ένα δημοτικό σχολείο, ιατρείο και φαρμακείο. Η καλλιέργεια ελιάς και σταφυλιού, η παραγωγή λαδιού και κρασιού, είναι η βασική εργασία των ανθρώπων εκεί για τα προς το ζην. Η ζωή στρέφεται γύρω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ο κύριος Πέτρος Τσαρούχας είναι ο αυτοδιορισμένος πολιτιστικός προστάτης του Δαφνίου. Το σπίτι του λειτουργεί ως αποθήκη της ιστορίας του χωριού Δαφνί από τον 18ο αιώνα έως και τις αρχές του 20ου αιώνα. Έχει συλλέξει πάνω από 300 αντικείμενα – από εργαλεία γεωργίας και κουζίνας μέχρι βράκες και σφραγίδες ψωμιού. Από το 2018 αυτή η συλλογή δεν είναι ανοιχτή στο κοινό. Ο κύριος Πέτρος Τσαρούχας θυμάται ότι είχε «μια αγάπη για τα παλιά» απ’ όταν ήταν μικρό παιδί. Συλλέγει αντικείμενα για περίπου 20 χρόνια. Κάποια από τα αντικείμενα της συλλογής του, του κληροδοτήθηκαν από τους προγόνους του, ενώ άλλα του δόθηκαν από τους κατοίκους του χωριού. Ξεχωρίζει ως ένα από τα αγαπημένα του αντικείμενα μια μικρή κατσαρόλα την οποία χρησιμοποιούσε η γιαγιά του για να μαγειρέψει για τα 8 παιδιά της. Επίσης θαυμάζει τα ρούχα τα οποία έχει συλλέξει, άλλα διακοσμημένα για έκθεση και αλλά φορεμένα, λόγω της αγάπης και της υπομονής  που φτιάχτηκαν.

Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να διατηρήσει και να παρουσιάσει αυτή τη μοναδική και πολύτιμη συλλογή, με το να την κάνει προσβάσιμη στο κοινό σε μια ψηφιακή έκδοση. Η ψηφιακή έκθεση δίνει πρωτόγνωρη πρόσβαση σε θησαυρούς που δε θα μπορούσαμε να δούμε αλλιώς. Επιτρέπει στους χρήστες να αναγνωρίσουν τις αξίες και τα πιστεύω των κατοίκων του χωριού Δαφνί, και προάγει συζητήσεις σχετικά με γη ζωή και τη εργασία των κατοίκων. Η ιστοσελίδα αυτή φιλοξενείται από τη σχολή καλών τεχνών της Μασαχουσέτης και είναι δωρεάν για τους χρήστες.

Τα μουσεία λαϊκής τέχνης στην Ελλάδα είναι σπάνια. Ενώ υπάρχουν μουσεία με αρχαία αντικείμενα καθώς και εκθέσεις λαδιού και κρασιού, δεν έχουν συγκεντρωθεί σωζόμενα αντικείμενα που απεικονίζουν την καθημερινή ζωή του 19ου και 20ου αιώνα. Αναφορικά με αυτό, η συλλογή του Δαφνίου είναι σπάνια. Αυτή η συλλογή είναι ένας μικρόκοσμος των Ελλήνων μεταναστών του κόσμου που άφησαν πίσω τους και ίσως είναι ίχνος για το τι τους ώθησε στη απόφαση να αφήσουν την πατρίδα τους.

Καλοκαίρι 2019

The village of Dafni is located 11 miles southeast of Sparta. It is in the Laconia region of the Peloponnese peninsula, near the Taygetos mountain range and the Eurotas River.  The 2011 census registered 865 people living there. Dafni was settled in approximately the year 1600 after the collapse of the nearby medieval village of Lykovouno. Today, Dafni has an elementary school, clinic, and pharmacy.  Olive and grape cultivation in some capacity, such as olive oil and wine making, are the main way villagers make a living. Life revolves around the St. George Greek Orthodox Church.

Mr. Petros Tsarouhas is the self-appointed cultural steward of Dafni. His house serves as the physical repository for the history of Dafni inhabitants from the eighteenth century to the early twentieth century. He has collected over 300 items – everything from farming and kitchen tools, to bloomers and bread stamps. As of 2018 this collection was not open to the public. Mr. Tsarouhas recalls that he had an “agapiti’ ya ta paleia’” – a love for old objects- as a young child.  He has been collecting artifacts for approximately 20 years. Some of the items in his collection were handed down from his ancestors while others were given to him by villagers.  He identifies a small pot used by his grandmother to cook for her eight children as one of his favorite items. He also marvels at the clothing he has collected, some decorated for display and others that were worn, because of the love and patience that went into their making.

The goal of this project is to preserve and present this unique and precious collection by making it accessible to a public audience in a digital format. This digital exhibit gives unprecedented access to treasures that would never be seen otherwise. It allows users to identify the values and beliefs of the Dafni residents and promotes discussions about the life and work of these people. The site is hosted by the Massachusetts College of Liberal Arts and free to users.

Folk museums in Greece are uncommon.  While there are museums of ancient artifacts as well as modern day olive oil and wine displays, extant objects depicting everyday life from the nineteenth and twentieth centuries have not been assembled. In this respect, the Dafni collection is rare. The collection is a microcosm of the world Greek immigrants left behind and may give us a glimpse of what informed their decision to leave the homeland.

Summer 2019