Εχετικα ψτ εψὰσ/About

Το χωριό Δάφνη βρίσκεται 11 μίλια νοτιοανατολικά της Σπάρτης. Βρίσκεται στην περιοχή της Λακωνίας της χερσονήσου της Πελοποννήσου, κοντά στην οροσειρά του Ταϋγέτου και στον ποταμό Ευρώτα. Η απογραφή του 2011 κατέγραψε 865 άτομα που ζούσαν εκεί. Η Δάφνη εγκαταστάθηκε περίπου το 1600 μετά την κατάρρευση του κοντινού μεσαιωνικού χωριού Λυκόβουνο. Σήμερα η Δάφνη διαθέτει ένα δημοτικό σχολείο, κλινική και φαρμακείο. Η καλλιέργεια ελιάς και σταφυλιών με κάποια ιδιότητα, όπως το ελαιόλαδο και η οινοποίηση, είναι ο κύριος τρόπος να ζουν οι χωρικοί. Η ζωή περιστρέφεται γύρω από την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Ο κ. Πέτρος Τσαρούχας είναι ο αυτοδιοριζόμενος πολιτιστικός διαχειριστής της Δάφνης. Το σπίτι του χρησιμεύει ως φυσικό αποθετήριο για την ιστορία των κατοίκων της Δάφνης από τον δέκατο όγδοο αιώνα μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 300 αντικείμενα – όλα από τα εργαλεία καλλιέργειας και κουζίνας, μέχρι τα bloomers και τα ψωμάκια. Από το 2018 η συλλογή αυτή δεν ήταν ανοικτή στο κοινό. Ο κ. Τσαρούχας υπενθυμίζει ότι είχε «αγάπη για τη παλιά» – μια αγάπη για παλιά αντικείμενα – ως μικρό παιδί. Έχει συλλέξει αντικείμενα για περίπου 20 χρόνια. Μερικά από τα αντικείμενα της συλλογής του παραδόθηκαν από τους προγόνους του, ενώ άλλοι του δόθηκαν από χωρικούς. Προσδιορίζει ένα μικρό δοχείο που χρησιμοποιείται από τη γιαγιά του για να μαγειρέψει για τα οκτώ παιδιά του ως ένα από τα αγαπημένα του αντικείμενα. Θαυμάζει επίσης τα ρούχα που έχει συλλέξει, μερικά διακοσμημένα για εμφάνιση και άλλα που φορούν, εξαιτίας της αγάπης και της υπομονής που πήγε στην κατασκευή τους.

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να διατηρήσει και να παρουσιάσει αυτή τη μοναδική και πολύτιμη συλλογή, καθιστώντας την προσβάσιμη σε ένα κοινό κοινό σε ψηφιακή μορφή. Αυτή η ψηφιακή έκθεση δίνει άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε θησαυρούς που δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν αντιληπτές διαφορετικά. Επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν τις αξίες και τις πεποιθήσεις των κατοίκων της Δάφνης και προωθεί συζητήσεις για τη ζωή και το έργο αυτών των ανθρώπων. Ο ιστότοπος φιλοξενείται από το Κολλέγιο Φιλελευθέρων Τεχνών της Μασαχουσέτης και είναι δωρεάν στους χρήστες.

Τα λαϊκά μουσεία στην Ελλάδα είναι ασυνήθιστα. Ενώ υπάρχουν μουσεία αρχαίων αντικειμένων καθώς και σύγχρονα ελαιόλαδα και κρασιά, τα υπάρχοντα αντικείμενα που απεικονίζουν καθημερινή ζωή από τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα δεν έχουν συναρμολογηθεί. Από αυτή την άποψη, η συλλογή Dafni είναι σπάνια. Η συλλογή είναι ένας μικρόκοσμος των παγκόσμιων ελληνικών μεταναστών που άφησαν πίσω μας και μπορεί να μας δώσει μια ματιά σε αυτό που ενημέρωσε την απόφασή τους να φύγουν από την πατρίδα.

Το καλοκαίρι του 2019

The village of Dafni is located 11 miles southeast of Sparta. It is in the Laconia region of the Peloponnese peninsula, near the Taygetos mountain range and the Eurotas River.  The 2011 census registered 865 people living there. Dafni was settled in approximately the year 1600 after the collapse of the nearby medieval village of Lykovouno. Today, Dafni has an elementary school, clinic, and pharmacy.  Olive and grape cultivation in some capacity, such as olive oil and wine making, are the main way villagers make a living. Life revolves around the St. George Greek Orthodox Church.

Mr. Petros Tsarouhas is the self-appointed cultural steward of Dafni. His house serves as the physical repository for the history of Dafni inhabitants from the eighteenth century to the early twentieth century. He has collected over 300 items – everything from farming and kitchen tools, to bloomers and bread stamps. As of 2018 this collection was not open to the public. Mr. Tsarouhas recalls that he had an “agapiti’ ya ta paleia’” – a love for old objects- as a young child.  He has been collecting artifacts for approximately 20 years. Some of the items in his collection were handed down from his ancestors while others were given to him by villagers.  He identifies a small pot used by his grandmother to cook for her eight children as one of his favorite items. He also marvels at the clothing he has collected, some decorated for display and others that were worn, because of the love and patience that went into their making.

The goal of this project is to preserve and present this unique and precious collection by making it accessible to a public audience in a digital format. This digital exhibit gives unprecedented access to treasures that would never be seen otherwise. It allows users to identify the values and beliefs of the Dafni residents and promotes discussions about the life and work of these people. The site is hosted by the Massachusetts College of Liberal Arts and free to users.

Folk museums in Greece are uncommon.  While there are museums of ancient artifacts as well as modern day olive oil and wine displays, extant objects depicting everyday life from the nineteenth and twentieth centuries have not been assembled. In this respect, the Dafni collection is rare. The collection is a microcosm of the world Greek immigrants left behind and may give us a glimpse of what informed their decision to leave the homeland.

Summer 2019