Γεωργὶα/Agriculture

είδος ζυγαριάς τροφίμων

Διάμετρος: 30.48 cm                         Ύψος: 71.12 cm
είδος ζυγαριάς τροφίμων με μέτρο ζύγισης την οκα .του 1938 σφραγισμένη από το κράτος.

hanging scale

Diameter: 12 in Height: 28 in
Type of food scale with weights. 1938. Certified and sealed by the state.

ζυγαριά

50.165 cm (μήκος) x 19.685 cm (πλάτος) x 20.955 cm (ύψος)      
ζυγαριά 10 κιλών για επαγγελματική χρήση 60 χρόνων.

scale

19.75 in (length) x 7.75 in (width) x 8.25 in (height)
10 kg scale for professional use. 60 years.

δράμια ζυγαριας

Από αριστερά προς τα δεξιά
Διάμετρος: 3.81 cm                Ύψος: 3.175 cm
Διάμετρος: 3.175 cm                Ύψος: 2.54 cm
Διάμετρος: 2.54 cm                Ύψος: 1.905 cm
δράμια ζυγαριας σφραγισμένα από κράτος για να μην κλεβουν στο ζύγισμα οι έμποροι.                         

weights

Left to Right
Diameter: 1.5 in Height: 1.25 in
Diameter: 1.25 in Height: 1 in
Diameter: 1 in Height: 0.75 in
Scale weights certified by the state in order to prevent traders from stealing.

πριονι

138.43 cm (μήκος) x 12.065 cm (πλάτος)
μεγάλο πριονι για να διαμορφώνουν κορμούς δέντρων για να φτιάχνουν πατώματα σπιτιων. 90 ετών

two-person saw

54.5 in (length) x 4.75 in (width)
Large saw for cutting tree trunks to make house floors. 90 years old.

δρεπάνι αντικείμενο

43.18 cm (μήκος) x 24.13 cm (πλάτος)
δρεπάνι αντικείμενο που το χρησιμοποιούσαν για να θερίζουν δηλαδή να κόβουν τα ξερά στάχυα του σταριού. 50 χρόνων.

scythe

17 in (length) x 9.5 in (width)
Scythe used to mow, i.e. to cut the dry corn starch. 50 years old.

καδί καί σταυρος ξύλινο εξάρτημα

Από αριστερά προς τα δεξιά
Περιφέρεια: 74.93 cm Ύψος: 101.6 cm
95.25 cm (μήκος) x 14.605 cm (πλάτος)
καδί ξύλινο μακρόστενο δοχείο για παραγωγή βουτύρου 70 χρονων. σταυρος ξύλινο εξάρτημα για την παραγωγή βουτύρου χτυπώντας το γάλα

butter churner and stick

Left to Right
Circumference: 29.5 in Height: 40 in
37.5 in (length) x 5.75 in (width)
Elongated wooden bucket container for butter production. 70 years old. Cross wooden beater used to churn the milk into butter.

δεκριανι ξύλινο εργαλείο

119.38 cm (μήκος) x 27.94 cm (πλάτος)
δεκριανι ξύλινο εργαλείο αγροτικής χρήσης 80 ετών.

wheat rake

47 in (length) x 11 in (width)
Wooden fork tool for farm work. 80 years old.

kλιτσες ραβδιά ξύλινα

Από αριστερά προς τα δεξιά
133.35 cm (μήκος) x 8.89 cm (πλάτος)
130.175 cm (μήκος) x 9.525 cm (πλάτος)
154.94 cm (μήκος) x 10.16 cm (πλάτος)
Κλιτσες ραβδιά ξύλινα με σκαλιστη και διακοσμημένη της περισσότερες κεφάλι την χρησιμοποιούν κυρίως οι κτηνοτρόφοι,

shepherd staffs

Left to Right
52.5 in (length) x 3.5 in (width)
51.25 in (length) x 3.75 in (width)
61 in (length) x 4 in (width)
Wooden sticks with carved and decorated heads mostly used by breeders.

μαγκουρα

179.705 cm (μήκος) x 15.24 cm (πλάτος)
μαγκουρα .μακρύ ξύλινο ραβδί γυρισμένο τεχνικα στο πάνω μέρος .χρησιμεύει στους κτηνοτρόφους να πιάνουν τα ζώα από τον λαιμό. 80 χρόνων.

shepherd cane

70.75 in (length) x 6 in (width)
Long wooden cane used by breeders to catch animals by the neck. 80 years old.

κουδούνια

Από αριστερά προς τα δεξιά
25.4 cm (μήκος) x 11.43 cm (πλάτος) x 5.08 cm (ύψος)
13.97 cm (μήκος) x 19.05 cm (πλάτος) x 10.16 cm (ύψος)
22.86 cm (μήκος) x 12.065 cm (πλάτος) x 7.62 cm (ύψος)
τσοκανι τροκανι και κουδούνι τα κρεμούσαν στο λαιμό των γιδιων και των προβάτων για να μην τα χάνουν η τσοπάνηδες 80 χρονων.

goat bells

Left to Right
10 in (length) x 4.5 in (width) x 2 in (height)
5.5 in (length) x 7.5 in (width) x 4 in (height)
9 in (length) x 4.75 in (width) x 3 in (height)
Bells hung on the necks of goats and sheep so that the shepherds would not lose them. 80 years.

τσιγκελι για κρέας

31.75 cm (μήκος) x 24.13 cm (πλάτος) x 4.445 cm (ύψος)
τσιγκελι που κρεμούσαν το κρέας παλαιού τύπου 90 χρόνων.

meat hooks

12.5 in (length) x 9.5 in (width) x 1.75 in (height)
Hooks to hang meat. 90 years old.

αλέτρι σιδερένιο αντικεινο

120.65 cm (μήκος) x 38.1 cm (πλάτος) x 86.36 cm (ύψος)
αλέτρι σιδερένιο αντικεινο για το όργωμα της γης 100 ετών.

metal plow

47.5 in (length) x 15 in (width) x 34 in (height)
Iron plow. 100 years old.

σιδερένια εξαρτήματα

Stick: 115.57 cm (μήκος)
Chains: 71.12 cm (μήκος)
σιδερένια εξαρτήματα για να δένουν τα ζώα στο ζυγό για να οι οργώνουν τα χωράφια 70 ετών

plow

Stick: 45.5 in (length)
Chains: 28 in (length)
Iron accessories used to tie the animals to the scales to plow the fields. 70 years old.

λαιμαρια δερμάτινο αντικείμενο

43.18 cm (μήκος) x 27.94 cm (πλάτος)
λαιμαρια δερμάτινο αντικείμενο που το έβαζαν στα ζώα 70 ετών.

leather yolk

17 in (length) x 11 in (width)
Leather yolk used on animals. 70 years old.

πέταλα του αλόγου, σκάλες σιδερένιες , και ξύστρα σιδερένια

πέταλα του αλόγου αριστερά: 10.795 cm (μήκος) x 12.7 cm (πλάτος)
πέταλα του αλόγου δεξιά: 10.16 cm (μήκος) x 11.43 cm (πλάτος)
σκάλες σιδερένιες αριστερά: 12.7 cm (μήκος) x 12.7 cm (πλάτος)
σκάλες σιδερένιες δεξιά: cm (μήκος) x cm (πλάτος)
ξύστρα σιδερένια: 10.16 cm (μήκος) x 15.875 cm (πλάτος)
πέταλα τα τοποθετούσαν από το κάτω μέρος των νυχιών του αλόγου .σκάλες σιδερένιες που βοηθουσαν στην ανάβαση των ανθρώπων στα άλογα . ξύστρα σιδερένια για τον καθαρισμό των αλόγων.

horse shoes, stir-ups, & metal brush

Horse shoe left: 4.25 in (length) x 5 in (width)
Horse shoe right: 4 in (length) x 4.5 in (width)
Stir-up left: 4.75 in (length) x 4.5 in (width)
Stir-up right: 5 in (length) x 5 in (width)
Metal Brush: 4 in (length) x 6.25 in (width)
Metal horse shoes, stir-ups, and an iron scraper for cleaning the horses.

σαμαρι  είδος σέλας

73.66 cm (μήκος) x 53.34 cm (πλάτος) x 40.64 cm (ύψος)
σαμαρι  είδος σέλας για γα ι δουρι για να μπορούν να μεταφέρονται οι άνθρωποι πιο εύκολα 60 ετών.

donkey saddle

29 in (length) x 21 in (width) x 16 in (height)
Donkey saddle for travelling. 60 years old.